Pletivo a ploty

Drôty

Kovové a rabicové tkaniny

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov - osnovného a útkového. Vyrábajú sa na člnkových tkacích stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu. Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.

Rabicová tkanina alebo inak rabicove pletivo sa používa na vystužovanie a spevňovanie omietky pri stavbách a rekonštrukciách budov, výstuž do poterov do podláh, ale aj na vystuženie pri zatepľovaní budov.

  • Rabicové pletivo sa vyrába v štandardnej výške 100 cm a balenie je v rolkách s daĺžkou 50 m.
  • Kovová tkanina sa vyrába v štandardnej výške 100 cm a balenie je v rolkách s daĺžkou 25 m.

 

Kovové tkaniny a rabicové pletivo
Názov Veľkosť oka (mm) Priemer drôtu (mm) Výška (cm)
Kovová tkanina bez povrchovej úpravy (Fe) 2,00 0,50 100
3,15 0,80
4,00 1,00
5,00 0,80
8,00 1,00
10,00 1,00
Kovová tkanina pozinkovaná (Zn) 2,00 0,50 100
3,15 0,80
4,00 1,00
5,00 0,80
8,00 1,00
10,00 1,00
Rabicové pletivo 16 x 16 0,80 100